Pressmeddelande: Orimliga skillnader inom hörselvården i länet

Dagens upplaga av Barometern-OT tar upp den oacceptabelt långa väntetiden för att prova ut en hörapparat i Kalmar. Under flera år har väntetiden konstant legat på 18 månader trots att det numera är fu… landstinget kalmar – Twingly Blog Search Dela med er av denna nyhet! Tweet

Dela med er av denna nyhet!
    Läs mer →